English ձZ
Home
The Firm
Our People Service Guidance IP Laws Newsletter Recruitment FAQs Contact Us
Our People
Ruiting TANG
Patent attorney
Ph.D.
Ph.D. in polymer physics and chemistry from Fudan University
B.S. in Polymer Materials Science & Engineering from Nanjing University of Science & Technology
Macromolecular Chemistry and Material Physics
Dr. Ruiting TANG is a patent attorney specialized in patent drafting and prosecution relating to macromolecular chemistry and material physics, polymer chemistry. She received his Ph.D. in polymer physics and chemistry from Fudan University and B.S. in Polymer Materials Science & Engineering from Nanjing University of Science & Technology. Before joining the firm, he worked in Jeekai & partners.
Working language: ChineseEnglish and Japanese
info@gechengip.com
Name   Photo
David W. CHENG
John WONG
Ling BAO
Gang WANG
Shuo ZHANG
Huining ZHU
Gaozhan YU
Yan LI
Zhanyuan ZHAO
Amy ZHOU
Wenhua Han
Ruiting TANG
Yuan LI
Xiao Fu
Binna Liu
Yonique Cheng
Yanxiang ZHEN
Scott SUN
Yuewei HUANG
Fang LIU
Shuo HAN
Jing HE

Previous     Next
Level 19, Tower E3, The Towers, Oriental Plaza, No.1, East Chang An Avenue, Beijing 100738, China
Tel: +86 (10) 8518 8598 Fax: +86 (10) 8518 3600/+86 (10) 8518 3601
E-mail: info@gechengip.com