English ձZ
Home
The Firm
Our People Service Guidance IP Laws Newsletter Recruitment FAQs Contact Us
Our People
Guannan QIAO
Patent attorney
B.S.
B.S. in Material Science and Engineering from Jilin University
Mechanical technology, Structural Engineering, and Material Engineering
Ms. QIAO received her B.S. in Material Science and Engineering from Jilin University. Before joining the firm, she worked as a patent attorney in a patent agency in Beijing. She focuses her practice on patent drafting and preparation relating to mechanical structure, structural engineering and material engineering.
Working language: Chinese and English
info@gechengip.com
Name   Photo
David W. CHENG
John WONG
Ling BAO
Gang WANG
Shuo ZHANG
Huining ZHU
Gaozhan YU
Yan LI
Zhanyuan ZHAO
Amy ZHOU
Wenhua Han
Ruiting TANG
Yuan LI
Xiao Fu
Binna Liu
Yonique Cheng
Yanxiang ZHEN
Scott SUN
Yuewei HUANG
Fang LIU
Shuo HAN
Jing HE

Previous     Next
Level 19, Tower E3, The Towers, Oriental Plaza, No.1, East Chang An Avenue, Beijing 100738, China
Tel: +86 (10) 8518 8598 Fax: +86 (10) 8518 3600/+86 (10) 8518 3601
E-mail: info@gechengip.com