English ձZ
Home
The Firm
Our People Service Guidance IP Laws Newsletter Recruitment FAQs Contact Us
Our People
Haina GUO
Patent attorney
Bachelor
Bachelor of Engineering in Automation from Jilin University
Industrial design, Machine design, Electrical engineering and Autocontrol technology
Ms. GUO received her Bachelor of Engineering in Automation from Jilin University. She is specialized in patent application relating to industrial design, machine design, electrical engineering and autocontrol technology. Ms. GUO used to work in LG Electronics, Tianjin, as an engineer before joining GE CHENG.
Working language: Chinese and English
info@gechengip.com
Name   Photo
David W. CHENG
John WONG
Ling BAO
Gang WANG
Shuo ZHANG
Huining ZHU
Gaozhan YU
Yan LI
Zhanyuan ZHAO
Amy ZHOU
Wenhua Han
Ruiting TANG
Yuan LI
Xiao Fu
Binna Liu
Yonique Cheng
Yanxiang ZHEN
Scott SUN
Yuewei HUANG
Fang LIU
Shuo HAN
Jing HE

Previous     Next
Level 19, Tower E3, The Towers, Oriental Plaza, No.1, East Chang An Avenue, Beijing 100738, China
Tel: +86 (10) 8518 8598 Fax: +86 (10) 8518 3600/+86 (10) 8518 3601
E-mail: info@gechengip.com