English ձZ
Home
The Firm
Our People Service Guidance IP Laws Newsletter Recruitment FAQs Contact Us
Our People
Chunji NAN
Patent assistant
M.S.
Graduate School Kyung Hee University (KR)
Jilin Normal University
Electronic Information Engineering
Miss. NAN received her master degree from Kyung Hee University, School of Management, majored in MIS, and received Bachelor degree from Jilin Normal University, College of Information and Technology, majored in Electronic and Information Engineering. She focuses her practice on patent drafting and preparation relating to electronic information.
Working language: Chinese, Korean, English
info@gechengip.com
Name   Photo
David W. CHENG
John WONG
Ling BAO
Gang WANG
Shuo ZHANG
Huining ZHU
Gaozhan YU
Yan LI
Zhanyuan ZHAO
Amy ZHOU
Wenhua Han
Ruiting TANG
Yuan LI
Xiao Fu
Binna Liu
Yonique Cheng
Yanxiang ZHEN
Scott SUN
Yuewei HUANG
Fang LIU
Shuo HAN
Jing HE

Previous     Next
Level 19, Tower E3, The Towers, Oriental Plaza, No.1, East Chang An Avenue, Beijing 100738, China
Tel: +86 (10) 8518 8598 Fax: +86 (10) 8518 3600/+86 (10) 8518 3601
E-mail: info@gechengip.com