English ձZ
Home
The Firm
Our People Service Guidance IP Laws Newsletter Recruitment FAQs Contact Us
Our People
Qi WEI
Assistant Patent Attorney
M.E
M.E. in Environmental Engineering from Technical University of Munich, Germany
B.S. in Environmental Science from Tongji University
Environmental engineeringBioengineeringChemical engineering
Mr. WEI received his Master degree from Technical University of Munich after graduating from Tongji University with bachelor degree. He is specialized in patent drafting, preparation and prosecution relating to environmental engineering, bioengineering, microbiology and chemical engineering.
Working language: Chinese, English and German
info@gechengip.com
Name   Photo
David W. CHENG
John WONG
Ling BAO
Gang WANG
Shuo ZHANG
Huining ZHU
Gaozhan YU
Yan LI
Zhanyuan ZHAO
Amy ZHOU
Wenhua Han
Ruiting TANG
Yuan LI
Xiao Fu
Binna Liu
Yonique Cheng
Yanxiang ZHEN
Scott SUN
Yuewei HUANG
Fang LIU
Shuo HAN
Jing HE

Previous     Next
Level 19, Tower E3, The Towers, Oriental Plaza, No.1, East Chang An Avenue, Beijing 100738, China
Tel: +86 (10) 8518 8598 Fax: +86 (10) 8518 3600/+86 (10) 8518 3601
E-mail: info@gechengip.com