English ձZ
Home
The Firm
Our People Service Guidance IP Laws Newsletter Recruitment FAQs Contact Us
Our People
Xiao Fu
Patent attorney
Ph.D.
Ph.D. in Chemical Engineering and Technology from Tsinghua University
B.S. in Chemical Engineering and Technology from Tsinghua University
Chemical Engineering, Chemical Technology, Reaction Engineering, Metallurgical Engineering and Material Engineering
He has received his Ph.D. degree in Chemical Engineering and Technology from Tsinghua University. Before joining the firm, he used to be an engineer in Beijing Research Institute of Chemical Industry of SINOPEC. He is specialized in patent relating to the field of Chemical Engineering, Chemical Technology, Reaction Engineering, Metallurgical Engineering and Material Engineering.
Working language: Chinese and English
info@gechengip.com
Name   Photo
David W. CHENG
John WONG
Ling BAO
Gang WANG
Shuo ZHANG
Huining ZHU
Gaozhan YU
Yan LI
Zhanyuan ZHAO
Amy ZHOU
Wenhua Han
Ruiting TANG
Yuan LI
Xiao Fu
Binna Liu
Yonique Cheng
Yanxiang ZHEN
Scott SUN
Yuewei HUANG
Fang LIU
Shuo HAN
Jing HE

Previous     Next
Level 19, Tower E3, The Towers, Oriental Plaza, No.1, East Chang An Avenue, Beijing 100738, China
Tel: +86 (10) 8518 8598 Fax: +86 (10) 8518 3600/+86 (10) 8518 3601
E-mail: info@gechengip.com