English ձZ
Home
The Firm
Our People Service Guidance IP Laws Newsletter Recruitment FAQs Contact Us
Our People
Yan LI
Patent attorney
Trademark Attorney
M.A.
M.A. Department of Japanese Language, University of International Relations
M.A. Department of Japanese Language,University of International Relations
Prosecution and litigation of trademark, custom IP protection, domain name dispute, copyright matters.
Ms. YAN Li received her Master Degree and Bachelor Degree in Japanese language from University of International Relations. She used to be a Japanese teacher in Nankai University in Tianjin before joining our firm. She is specilized in handling prosecution and litigation of trademark, custom IP protection, domain name dispute, copyright matters.
Working language: Chinese, Japanese and English
info@gechengip.com
Name   Photo
David W. CHENG
John WONG
Ling BAO
Gang WANG
Shuo ZHANG
Huining ZHU
Gaozhan YU
Yan LI
Zhanyuan ZHAO
Amy ZHOU
Wenhua Han
Ruiting TANG
Yuan LI
Xiao Fu
Binna Liu
Yonique Cheng
Yanxiang ZHEN
Scott SUN
Yuewei HUANG
Fang LIU
Shuo HAN
Jing HE

Previous     Next
Level 19, Tower E3, The Towers, Oriental Plaza, No.1, East Chang An Avenue, Beijing 100738, China
Tel: +86 (10) 8518 8598 Fax: +86 (10) 8518 3600/+86 (10) 8518 3601
E-mail: info@gechengip.com