English ձZ
Home
The Firm
Our People Service Guidance IP Laws Newsletter Recruitment FAQs Contact Us
Our People
Ning ZHANG
Patent attorney
M.S.
M.S. in Radio communication of Ecole Centrale-Supelec France
B.S. in Telecommunications of Xidian University
Radio communication, Telecommunication engineering
Ms. ZHANG received her M.S. in Radio communication from Ecole Centrale-Supelec France, and B.S. in Telecommunications from Xidian University . She is specialized in patent application relating to Radio communication, Telecommunication and Electronics. Ms. ZHANG used to work in NOKIA, as an engineer before joining GE CHENG.
Working language: Chinese and English and French
info@gechengip.com
Name   Photo
David W. CHENG
John WONG
Ling BAO
Gang WANG
Shuo ZHANG
Huining ZHU
Gaozhan YU
Yan LI
Zhanyuan ZHAO
Amy ZHOU
Wenhua Han
Ruiting TANG
Yuan LI
Xiao Fu
Binna Liu
Yonique Cheng
Yanxiang ZHEN
Scott SUN
Yuewei HUANG
Fang LIU
Shuo HAN
Jing HE

Previous     Next
Level 19, Tower E3, The Towers, Oriental Plaza, No.1, East Chang An Avenue, Beijing 100738, China
Tel: +86 (10) 8518 8598 Fax: +86 (10) 8518 3600/+86 (10) 8518 3601
E-mail: info@gechengip.com